Výsledky: Mzdy v online a ecommerce: 2019/2020

Výsledky: Mzdy v online a ecommerce: 2019/2020

růst 2019

Přehřáté mzdy

Česká e-commerce se 14% tempem růstu a celkovým obratem 155 mld. Kč za rok 2019 opět patřila ke špičkovým segmentům národního hospodářství. A ačkoliv pracovní příležitosti jsou regionálně poměrně nerovnoměrně zastoupeny, je mimořádně perspektivním oborem z pohledu pracovního uplatnění. Průměrná mzda v online marketingu v roce 2019 meziročně vyrostla o 11 % a dosáhla hranice 55 000 Kč (medián 44 500 Kč). Tím přesáhla průměr v ČR o 46,5 %. V roce 2019 byl pracovní trh definován mimořádně silnou poptávkou po „hardskillových” specialistech s velkou přidanou hodnotou.

Ženy opět méně

Přes finanční odměny, které vysoko převažují nad hodnotami celorepublikového průměru, panuje v e-commerce stále velká nerovnoměrnost v ohodnocování, např. dle typu spolupráce či dle pohlaví. Nejmarkantnější rozdíly jsou – bohužel – mezi odměnami žen a mužů. Dobrou zprávou je, že meziročně pozorujeme snižování tohoto rozdílu z 38 % na 33 %, o které vydělávají ženy méně. Rozdíl je setrvale dán zejména pracovními specializacemi, kterým se věnují muži, resp. ženy a genderovými stereotypy v přístupu k pracovním nabídkám a vyjednávání o pracovních podmínkách.

49 % nečeká zvýšení

V roce 2019 se zvýšila finanční odměna celkem 53 % respondentů a 51 % dokonce očekává zvýšení i v příštím roce, a to nejčastěji ve výši do 20 %. Snižuje se ale % respondentů, kteří očekávají nárůst mzdy o 21-50 %, a to o 6 %. Hodlají se o to zasloužit i svým systematickým vzděláváním, 72 % lidí pracujících v online využívá ke vzdělávání jak placené (zejména zaměstnavatelem) zdroje, tak ty neplacené.

Svobodná doba i místo

Zaměstnavatelé také letos vyšli ještě více vstříc svým pracovníkům v možnosti využívat home office. Ten už s 84% nabídkou napříč firmami přestává být benefitem, ale spíše „průmyslovým standardem”. Firmy do 10 lidí umožňují svým spolupracovníkům dokonce více home office než pobyt ve společné kanceláři. Objevují se také firmy, které svým zaměstnancům poskytují neomezenou dovolenou. Pokračující trend „svobodné pracovní doby i místa” je výsledkem vysokého převisu poptávky po kvalitních e-commerce zaměstnancích nad jejich nabídkou.

„Jsem spokojen, ale poslouchám..“

Ačkoliv pětina zaměstnanců není v práci spokojena, není aktivní ve vyhledávání nového pracovního místa. Tomu jde naproti zvýšená aktivita ze strany firem, které musí být aktivnější nejen při oslovování potenciálních kandidátů, ale také v pestrosti nabídky benefitů, aby nové spolupracovníky udržely. Více než polovina respondentů byla v průběhu roku několikrát oslovena s jinou pracovní nabídkou a 10 % respondentů je dokonce oslovováno i několikrát měsíčně.

Chcete si stáhnout kompletní výsledky za rok 2019? Naleznete je zde: https://www.onlinepeople.cz/vyzkum-2019.