Průzkum v roce 2019

Průměrná mzda v online v roce 2019 se vyšplhala na 55 000 Kč a celý pracovní trh byl definován mimořádně silnou poptávkou po „hardskillových” specialistech s velkou přidanou hodnotou. Více čísel ve výsledcích čtvrtého ročníku výzkumu.