Mzdy online pozic od roku 2015 stále rostou

Mzdy online pozic od roku 2015 stále rostou

ction exprsses priorities. (1)
  • Průměrná mzda v roce 2018 byla 49 400 Kč
  • Meziročně vzrostly mzdy o 14 %
  • Nejvíce rostou mzdy na Moravě, ale stále jsou o 23 % nižší než v Praze
  • Řídící pracovníci mají o 27 % vyšší mzdy než specialisté
  • Freelanceři mají v průměru o 40 % vyšší odměnu než zaměstnanci

Vývoj průměrných mezd v e-commerce a online od roku 2015 

Mezi lety 2015 a 2017 vzrostly mzdy u sledovaných pozic (PPC, Marketing, SEO, UX specialista a analytik) v průměru o 23 %, mezi lety 2017 a 2018 to bylo o 35 %, lze pozorovat trend rychleji rostoucích mezd, který může být důsledkem saturace trhu e-commerce a online, vysoké poptávky po lidských zdrojích a také nízké nezaměstnanosti.
Největší nárůst zaznamenaly mzdy SEO specialistů, od roku 2015 vzrostly o více než 100 % z 24 600 Kč na 50 800 Kč. Nejméně rostly mzdy marketingových specialistů, celkově nejvyšší mzdu mají UX specialisté a analytici. Vývoj mezd vybraných specializací od roku 2015 do roku 2018 je zobrazen v následujícím grafu.

Meziroční změna průměrných mezd v e-commerce a online (2017/2018)

Celkově činí průměrná mzda v českém onlinu 49 400 Kč, což je téměř o 60 % víc, než je republikový průměr. Průměrné meziroční tempo růstu mezd v e-commerce je 14 %, což koresponduje s 17% tempem růstu celého e-commerce trhu. Téměř polovině respondentů se loni zvýšila finanční odměna až o 20 %, obdobné procento respondentů očekává podobné zvýšení mzdy i v následujícím roce.
Vybrali jsme nejobsazovanější pozice a u nich zkoumali, jak se vyvíjely jejich mzdy v závislosti na délce praxe, postavení a regionu. Průměrné mzdy u vybraných pozic a jejich meziroční změny jsou zobrazeny na následujícím obrázku.

V průměru si nejvíce polepšili SEO, UX a PPC specialisté, nejméně emailingoví, content a marketingoví specialisté. U všech specializací závisí výše mzdy na mnoha proměnných, zaměřili jsme se na mzdy podle postavení (řídící pracovník vs. specialista), regionů a porovnání mezd zaměstnanců a odměn freelancerů.

Průměrná mzda podle postavení (řídící pracovník vs. specialista) (2018)

58 % respondentů bylo klasifikováno jako řídící pracovník, který vede jiné kolegy či zaměstnance, ať už přímo (stará se o platy, motivaci, dovolené) nebo pouze projektově, zbylých 42 % tvoří specialisté. V průměru mají řídící pracovníci o 27 % vyšší mzdy než specialisté, nejvyšší rozdíly jsou v oboru marketing a PPC, kde mají řídící pracovníci až o 50 % vyšší mzdu. Naopak nejmenší rozdíly kolem 10 % jsou ve mzdách pracovníků zaměřujících se na emailing a sociální sítě. Meziročně vzrostly mzdy více specialistům, ti si v průměru polepšili o 29 %, řídícím pracovníkům se zvedla mzda průměrně o 5 %.

Průměrná mzda podle regionů (2017/2018)

Průměrná mzda vzrostla meziročně v Praze o 11,6 %, v Čechách o 18,6 % a na Moravě o 30 %, přičemž v Čechách je o 14 % nižší a na Moravě o 23 % nižší průměrná mzda než v Praze, což odráží fakt, že online byznys a e-commerce se z větší části týká právě Prahy, resp. Středočeského kraje.

Největší nárůst mezd mezi lety 2017 a 2018 zaznamenali specialisté na Moravě, zejména PPC specialisté, SEO specialisté a analytici. Průměrné mzdy za rok 2018 podle regionů v jednotlivých specializacích jsou zobrazeny v následujícím grafu.

Průměrné mzdy jsou nejvyšší u všech specializací v Praze, u většiny specializací převyšuje mzda v Čechách mzdu na Moravě kromě PPC a SEO specialistů, kteří si na Moravě vydělají více než v Čechách.
Uvedené mzdy jsou průměrem mezd klasických zaměstnanců a tzv. švarc zaměstnanců, tedy těch, kteří pracují pro jednoho zaměstnavatele, ale na IČO, nebo mají maximálně ještě další zanedbatelnou fakturaci bokem.

Mzdy freelancerů vs. zaměstnanců (2018)

Z celkových 1117 respondentů bylo 9,5 % klasifikováno jako freelancer (105 respondentů). Nejvíce freelancerů pracuje v marketingu a grafice, v e-commerce a v UX. Podle pozic jsou to pak SEO, content a PPC specialisté. Celkově je více freelancerů mezi muži, mužů freelancerů je skoro dvakrát více než žen, jinými slovy, mužských freelancerů je o 86 % víc. Freelanceři mají nejčastěji přes 5 let praxe, jen velmi málo z nich má méně než 2 roky praxe. Region nehraje roli v tom, jestli je člověk freelancer nebo zaměstnanec, jejich zastoupení je v regionech podobné. Freelanceři mají v průměru o 40 % vyšší odměnu než zaměstnanci, největší rozdíl je u specialistů na sociální sítě, SEO a PPC specialistů.


O výzkumu

Online People provádí od roku 2015 výzkum HR v e-commerce a online, který se zaměřuje na porovnání mezd různých specializovaných pozic s různou délkou praxe a místní působností. Výsledky meziročně porovnává a sleduje vývoj situace na trhu práce a trendy, které následně využívá při své práci. Výsledky třetího ročníku výzkumu jsou volně ke stažení na www.onlinepeople.cz/vyzkum-2018.
Dílčí výsledky letošního ročníku budou podrobněji rozebrány v sérii pěti článků:

Prohlédněte si celou infografiku a stáhněte si výsledky výzkumu zdarma.

Metodika

Průměrnou mzdu jsme počítali u pracovníků v online napříč obory marketing a grafika, analytika, vývoj/UX, e-commerce, obchod a péče o zákazníky. Zaměřili jsme se na nejobsazovanější pozice a u těch porovnávali meziroční změny, jedná se o pozice: marketingový specialista, PPC specialista, SEO specialista, specialista na sociální sítě, content specialista, emailingový specialista, analytik a UX specialista.
Výzkumu se zúčastnilo 1117 respondentů, rozlišovali jsme čtyř druhy pracovních forem: zaměstnanec (60,5 % respondentů), OSVČ pracující pro jednu firmu (20 % resp.), zaměstnanec s vedlejší činností na IČO (10 % resp.) a OSVČ pracující pro více klientů (9,5 % resp.). Průměrné mzdy jsou vypočteny pro respondenty klasifikované jako zaměstnance, zahrnují první tři zmíněné pracovní formy. Počítá se zde s tzv. švarc zaměstnanci, tedy zaměstnanci, kteří pracují na IČO, ale pouze pro jednoho zaměstnavatele, nebo mají maximálně ještě další zanedbatelnou fakturaci bokem, u těchto respondentů jsou mzdy přepočítány podle několika daňových a mzdových tabulek. Do těchto průměrných mezd nejsou započítány odměny freelancerů. Data byla sbírána na přelomu let 2018 a 2019.
Pro více informací kontaktujte ahoj@onlinepeople.cz