Výzkum

Společnost Online People se zaměřuje na personální poradenství v e-commerce a online prostředí. S těmito obory má dlouholeté zkušenosti a svou expertízu využívá k propojení firem s těmi pravými odborníky. Zároveň se aktivně podílí na komunitních akcích a sleduje nejnovější trendy jak v e-commerce a online marketingu, tak v HR a recruitingu.

 

Online People provádí od roku 2015 výzkum HR v e-commerce a online, který se zaměřuje na porovnání platů různých specializovaných pozic s různou délkou praxe a místní působností. Výsledky meziročně porovnává a sleduje vývoj situace na trhu práce a trendy, které následně využívá při své práci.