Mužům chodí více pracovních nabídek, ženy dominují marketingu

Mužům chodí více pracovních nabídek, ženy dominují marketingu

3

 

 • Na volné noze je více mužů než žen
 • Týdně odpracují více hodin muži
 • Muži mají delší praxi než ženy
 • Ženy mají v průměru o 38 % nižší mzdu
 • Jen 17 % mužů si myslí, že jsou ženy na stejných pozicích ohodnocovány méně
 • Muži jsou více spokojeni se svým současným zaměstnáním
 • Pracovní nabídky chodí častěji mužům

Mzdy na nejobsazovanějších pozicích

Ženy měly v roce 2018 v online marketingu a e-commerce odvětví o 38 % nižší průměrnou mzdu než muži. Muži měli v roce 2018 průměrnou mzdu 64 500 Kč, ženy 39 800. V roce 2017 měly ženy o 32 % nižší mzdu, což značí, že rozdíly mezi mzdami mužů a žen se zvyšují.

Mzdy mužských pracovníků vzrostly mezi lety 2017 a 2018 v průměru o 45 %, mzdy žen rostly v průměru pouze o 12 %. Největší rozdíly ve mzdách jsou na pozicích SEO specialista a analytik.   

Důvody rozdílů v odměňování mužů a žen

58 % žen si myslí, že mají obecně ženy v ČR na stejných pozicích nižší mzdy než jejich kolegové, to samé si myslí jen 17 % mužů. 26 % mužů si navíc myslí, že mzdy jsou stejné, to samé si myslí jen 5 % žen.

Nejčastější důvody rozdílů v odměňování mužů a žen jsou spatřovány v neprůbojnosti a malém sebevědomí, myslí si to 57 % respondentů, překvapivě více žen (59 %) než mužů (50 %), což značí, že jsou ženy více kritické vůči sobě i ostatním ženám. Dalším důvodem je asociace ženy s mateřstvím (40 % respondentů), tento důvod je častěji uváděn ženami (41 %) než muži (36 %). Třetím nejčastěji uváděným důvodem (31 %) jsou stereotypy, ty uvádí 34 % žen, ale pouze 22 % mužů. Ješitnost mužů vidí jako problém a zdroj různého odměňování 13 % žen a 9 % mužů. Až 10 % mužů si myslí, že ženy nemají dostatečné vzdělání, a proto jsou ohodnoceny méně, stejný názor mají pouze 3 % žen.

 • Pracovní forma – Většina žen (68 %) a téměř polovina mužů (49 %) pracuje jako zaměstnanec, na volné noze (jako OSVČ ale pro více firem) pracuje 13 % mužů a pouze 7 % žen.
 • Týdenní pracovní doba – Muži pracují v průměru 43 hodin týdně, je to o 3 hodiny více než ženy. Méně než 40 hodin týdně pracuje 18 % mužů a 22 % žen, nad 50 hodin týdně pracuje 9 % mužů a pouze 6 % žen.
 • Délka praxe – Muži mají obecně více let praxe na současné pozici než ženy, průměrně je to 6 let, zatímco ženy mají v průměru pouze 4 roky praxe. Méně než 2 roky praxe má pouze 9 % mužů ale 24 % žen, více než 5 let praxe má až 41 % mužů, žen pouze 22 %.
 • Spokojenost – Spokojenost s prací je vyšší u mužů, se svou současnou pozicí je spokojeno 73 % z nich, u žen je to 60 %.
 • Frekvence pracovních nabídek – Pracovní nabídky dostávají častěji muži, několikrát měsíčně chodí nabídky 21 % mužů, ale jen 6 % žen. 55 % žen nedostává nabídky vůbec, nebo maximálně jednou ročně, přičemž se stejnou četností dostává nabídky 35 % mužů.
 • Odchod na volnou nohu – Odchod ze zaměstnání na volnou nohu je pravděpodobný jen u 9 % mužů a 11 % žen. Opačná situace, tedy přechod z volné nohy do zaměstnání je pravděpodobnější u mužů, tuto možnost zvažuje 25 % z nich, u žen je to 18 %.

Zastoupení mužů a žen v oborech

Z celkových 1117 respondentů bylo 39 % (436) mužů a 61 % (681) žen. Většina respondentů má vysokoškolské vzdělání, ženy více než muži, až 75 % žen má vysokoškolské vzdělání, u mužů je to 54 % respondentů.

Ženy výrazně dominují v marketingu a grafice, muži v analytice a UX. V oborech e-commerce, obchod a péče o zákazníky je zastoupení mužů a žen podobné.


 
O VÝZKUMU
Online People provádí od roku 2015 výzkum HR v e-commerce a online, který se zaměřuje na porovnání mezd různých specializovaných pozic s různou délkou praxe a místní působností. Výsledky meziročně porovnává a sleduje vývoj situace na trhu práce a trendy, které následně využívá při své práci. Výsledky třetího ročníku výzkumu jsou volně ke stažení na www.onlinepeople.cz/vyzkum-2018.
Dílčí výsledky letošního ročníku budou podrobněji rozebrány v sérii pěti článků:

Prohlédněte si celou infografiku a stáhněte si výsledky výzkumu zdarma.
METODIKA
Průměrnou mzdu jsme počítali u pracovníků v online napříč obory marketing a grafika, analytika, vývoj/UX, e-commerce, obchod a péče o zákazníky. Zaměřili jsme se na nejobsazovanější pozice a u těch porovnávali meziroční změny, jedná se o pozice: marketingový specialista, PPC specialista, SEO specialista, specialista na sociální sítě, content specialista, emailingový specialista, analytik a UX specialista.
Výzkumu se zúčastnilo 1117 respondentů, rozlišovali jsme čtyř druhy pracovních forem: zaměstnanec (60,5 % respondentů), OSVČ pracující pro jednu firmu (20 % resp.), zaměstnanec s vedlejší činností na IČO (10 % resp.) a OSVČ pracující pro více klientů (9,5 % resp.). Průměrné mzdy jsou vypočteny pro respondenty klasifikované jako zaměstnance, zahrnují první tři zmíněné pracovní formy. Počítá se zde s tzv. Švarc zaměstnanci, tedy zaměstnanci, kteří pracují na IČO, ale pouze pro jednoho zaměstnavatele, nebo mají maximálně ještě další zanedbatelnou fakturaci bokem, u těchto respondentů jsou mzdy přepočítány podle několika daňových a mzdových tabulek. Do těchto průměrných mezd nejsou započítány odměny freelancerů. Data byla sbírána na přelomu let 2018 a 2019.