Home office nad zlato

Home office nad zlato

4

 

  • 66 % respondentů nemá nastaveny KPIs.
  • Nejlepším benefitem je home office, 26 % respondentů nemá možnost HO využívat.
  • 10 % respondentů nemá žádné benefity.
  • Vzdělávání je důležité pro 90 % respondentů.
  • 10 % respondentů se nevzdělává vůbec.

KPIs

E-commerce a online marketing jsou obory, ve který se pečlivě sledují ukazatele jako míra prokliku, konverzní poměr, počet prodejů a další výkonností ukazatele, je proto překvapením, že 66 % respondentů nemá nastaveny KPIs pro odměňování, je to o 10 % více než v roce 2017. Ti kteří mají KPIs nastaveny, jsou nejčastěji odměňováni podle obratu (49 % respondentů), výkonu kampaní (18 %) nebo podle zisku (12 %). Vyplývá to z našeho výzkumu na mzdy, o kterém jsme informovali v souborném článku

  • Muži vs. ženy

Odměňování podle KPIs je méně časté u žen, což je pravděpodobně způsobeno tím, že pracují na softovějších pozicích jako jsou například specialista na obsah nebo sociální sítě. Konkrétní parametry hodnocení a od nich odvozenou část mzdy má pouze 27 % žen, ale až 40 % mužů.

  • Řídící pracovníci vs. specialisté

Řídící pracovníci a manažeři mají KPIs častěji (36 %) než specialisté (26 %). Podle pozic mají KPIs nejčastěji specialisté na emailing (50 % respondentů), PPC (36 %) a marketingoví specialisté (32 %).

20 % respondentů se stanovenými KPIs na ně nemá navázánu výši mzdy, některé firmy se rozhodly odměňování podle KPIs úplně zrušit, má to takhle například marketingová agentura MarketUP, se kterou jsme dělali rozhovor, který si budete moct přečíst na našem blogu. 26 % respondentů má na plnění KPIs navázáno do 10 % mzdy, 20 % mzdy pak 20 % respondentů. Průměrně je vázáno na plnění KPIs 21 % ze mzdy, nejvíce (34 %) je to u pozic v obchodu, nejméně (10 %) u analytických pozic.

Benefity

10 % respondentů nemá na pracovišti žádné benefity, 70 % má možnost home office nebo sick days, což je považováno za nejlepší stávající benefit i nejlepší benefit obecně. Průměrný počet dní HO za měsíc je 7, home office nejvíce využívají techničtí pracovníci, více než 10 dní měsíčně využívá HO 33 % UX specialistů a 25 % pracovníků v obchodu. Možnost HO nemá 26 % respondentů.

  • Nejčastější stávající benefity

Dalšími nejčastějšími benefity jsou nápoje zdarma (má 55 % respondentů), stravenky (43 %), multisport karta/kafeterie (42 %) – tyto benefity hodnotí jako nejlepší pouze jednotky procent respondentů nehledě na to jestli je mají či nikoliv.  

  • Nejlepší benefity obecně

Nejlepší benefity obecně bez ohledu na to, jestli je zaměstnanci mají či ne, jsou home office, který tak vnímá 28 % respondentů, dny dovolené navíc (22 % respondentů) a vůz pro soukromé účely (14 % respondentů). Možnost vzít si dny dovolené navíc má reálně 40 % respondentů, vůz pro soukromé účely má k dispozici 11 % respondentů.

Vzdělávání

Vzdělávání v oboru je důležité pro 90 % dotázaných a to natolik, že skoro každý druhý (46 % respondentů) si sám vyhledal a zaplatil externí školení. 42 procentům respondentů platí externí školení zaměstnavatel, interních školení se zúčastnilo 45 % dotázaných. 10 % respondentů se nevzdělává vůbec, nejčastěji jsou to pracovníci péče o zákazníky, loni uvedlo až 99 % respondentů, že se pravidelně vzdělává – ať už ve firmě nebo mimo ni.


O VÝZKUMU

Online People provádí od roku 2015 výzkum HR v e-commerce a online, který se zaměřuje na porovnání mezd různých specializovaných pozic s různou délkou praxe a místní působností. Výsledky meziročně porovnává a sleduje vývoj situace na trhu práce a trendy, které následně využívá při své práci. Výsledky třetího ročníku výzkumu jsou volně ke stažení na www.onlinepeople.cz/vyzkum-2018.

Dílčí výsledky letošního ročníku budou podrobněji rozebrány v sérii pěti článků:

Prohlédněte si celou infografiku a stáhněte si výsledky výzkumu zdarma.

METODIKA

Průměrnou mzdu jsme počítali u pracovníků v online napříč obory marketing a grafika, analytika, vývoj/UX, e-commerce, obchod a péče o zákazníky. Zaměřili jsme se na nejobsazovanější pozice a u těch porovnávali meziroční změny, jedná se o pozice: marketingový specialista, PPC specialista, SEO specialista, specialista na sociální sítě, content specialista, emailingový specialista, analytik a UX specialista.

Výzkumu se zúčastnilo 1117 respondentů, rozlišovali jsme čtyř druhy pracovních forem: zaměstnanec (60,5 % respondentů), OSVČ pracující pro jednu firmu (20 % resp.), zaměstnanec s vedlejší činností na IČO (10 % resp.) a OSVČ pracující pro více klientů (9,5 % resp.). Průměrné mzdy jsou vypočteny pro respondenty klasifikované jako zaměstnance, zahrnují první tři zmíněné pracovní formy. Počítá se zde s tzv. Švarc zaměstnanci, tedy zaměstnanci, kteří pracují na IČO, ale pouze pro jednoho zaměstnavatele, nebo mají maximálně ještě další zanedbatelnou fakturaci bokem, u těchto respondentů jsou mzdy přepočítány podle několika daňových a mzdových tabulek. Do těchto průměrných mezd nejsou započítány odměny freelancerů. Data byla sbírána na přelomu let 2018 a 2019.