Freelancing láká primárně kvůli větší svobodě, ne penězům

Freelancing láká primárně kvůli větší svobodě, ne penězům

2

 

Jedním ze specifik e-commerce je benevolence zaměstnavatelů spolupracovat vedle klasických zaměstnanců i s freelancery, ti mají většinou více než 5 let zkušeností ve svém oboru, výše jejich odměn se značně liší a může zkreslovat statistiky (zejména u technických pozic jako SEO, UX). U specialistů pracujících na volné noze dlouhodobě lze spatřovat tendence k zakládání stabilních společenství spolupracujících volnonožců, kteří se navzájem kompetenčně doplňují, nebo tendence k zakládání agentur.

  • Nejvíce freelancerů podle oboru pracuje v marketingu a grafice, v e-commerce a v UX. Podle pozic jsou to pak SEO, content a PPC specialisté.
  • Celkově je více freelancerů mezi muži, mužů freelancerů je skoro dvakrát více než žen.
  • Freelanceři mají nejčastěji přes 5 let praxe, jen velmi málo z nich má méně než 2 roky praxe.
  • Region nehraje roli v tom, jestli je člověk freelancer nebo zaměstnanec, jejich zastoupení je v regionech podobné.
  • Freelanceři mají v průměru o 40 % vyšší odměnu než zaměstnanci, největší rozdíl je u specialistů na sociální sítě, SEO a PPC specialistů.
  • 66 % freelancerů má do 5 klientů, průměrný počet klientů je 8.

Výhody práce na volné noze

Jako freelancer/pracovník na volné noze je zde považována osoba samostatně výdělečně činná, která pracuje pro více klientů zároveň. Největší výhodu spatřují respondenti ve větší svobodě a větším množství volného času (49 % respondentů), na druhém místě nejčastěji uváděli časovou flexibilitu a flexibilní pracovní dobu, přičemž ženy tuto výhodu oceňují více (44 % respondentek) než muži (30 % respondentů). Třetí nejčastější výhodou je možnost vyššího výdělku, uvedlo to 32 % respondentů. Tato výhoda je důležitější pro muže (38 % respondentů) než pro ženy (26 % respondentů). Dalšími výhodami jsou možnost volby klientů a možnost pracovat odkudkoliv, tato možnost je populárnější mezi ženami (14 % respondentek) než mezi muži (9 % respondentů).

Délka podnikání na volné noze

Freelanceři jsou na volné noze v průměru 5 let, přičemž u mužů je průměr 7 let, u žen 4 roky. Na volné noze podnikají nejdéle UX specialisté (9 let), naopak nejkratší doba je u specialistů na marketing (4 roky) a analytiků (4 roky).

Méně než 2 roky je na volné noze 21 % respondentů, více žen (27 % respondentek) než mužů (16 % respondentů). Téměř polovina respondentů pracuje jako freelancer 2-5 let, do této kategorie patří 40 % mužů a 56 % žen. Freelancerskou praxi delší než 5 let má 31 % respondentů, výrazně více muži (44 % respondentů) než ženy (17 % respondentek).
 

ZAMĚSTNANCI VS. FREELANCEŘI

Týdenní pracovní doba

Zaměstnanci stráví prací týdně průměrně 42 hodin, freelanceři pouze 37. Více než polovina freelancerů pracuje týdně méně než 40 hodin, což koresponduje s nejčastějšími výhodami přechodu na volnou nohu – větší svoboda a více volného času. Většina zaměstnanců pracuje mezi 40 a 50 hodinami, což odpovídá klasickému plnému pracovnímu úvazku s pár hodinami přesčasů. Více než 50 hodin pracuje jen 7 % zaměstnanců a 10 % freelancerů.

Délka praxe

Průměrná délka praxe freelancerů je 8 let (přičemž u mužů 9 a u žen 6 let), u zaměstnanců je to 5 let (muži 6 let, ženy 4 roky). Pro freelancery je typická delší praxe, na volnou nohu odchází po několika letech v zaměstnání a nasbírání zkušeností. Nejdelší praxi mají freelanceři na pozicích UX specialistů (12 let), nejkratší v marketingu (6 let).

Méně než 2 roky praxe mají pouze 3 % freelancerů, na druhé straně to je 18 % zaměstnanců. 2-5 let zkušeností má 40 % freelancerů (33 % mužů, 48 % žen) a 53 % zaměstnanců. Více než 5 let praxe má 57 % freelancerů, jsou zde zastoupeni více muži, 67 % mužských freelancerů má praxi delší než 5 let, ve stejné kategorii je 46 % žen. Více než pětiletou praxi má 29 % zaměstnanců.

Počet spolupracovníků

Freelanceři nejčastěji pracují sami, uvedlo to 57 % respondentů, v týmu pracuje 43 % respondentů, přičemž 14 % společně podniká s jedním člověkem, průměrně spolupracují freelanceři s 1-2 lidmi.
50 % zaměstnanců pracuje ve firmách, které mají do 50 zaměstnanců. Nejvíce zastoupené jsou firmy v 11-49 zaměstnanci, v takových pracuje 26 % respondentů zaměstnanců. 12 % respondentů pracuje ve firmách s více než 500 zaměstnanci.

Obrat

Téměř polovina freelancerů (43 %) má roční výdělek do 1 milionu korun, mezi 1-3 miliony si vydělá 23 % freelancerů a nad 3 miliony pouze 9 %.

Muži freelanceři mají vyšší roční obraty než ženy, do 1 milionu si ročně vydělá 32 % mužů, 1-3 miliony 32 % mužů a nad 3 miliony 12 % mužů. Více než polovina žen (56 %) si vydělá do 1 milionu, 1-3 miliony 13 % žen a nad 3 miliony pouze 4 % žen.
24 % respondentů zaměstnanců pracuje pro firmy s ročním obratem do 50 milionů korun. Téměř polovina (42 %) zaměstnanců pracuje ve firmách s ročním obratem nad 50 milionů, ve firmách vydělávajících více než miliardu korun ročně pracuje 18 % zaměstnanců.
 


 
O VÝZKUMU
Online People provádí od roku 2015 výzkum HR v e-commerce a online, který se zaměřuje na porovnání mezd různých specializovaných pozic s různou délkou praxe a místní působností. Výsledky meziročně porovnává a sleduje vývoj situace na trhu práce a trendy, které následně využívá při své práci. Výsledky třetího ročníku výzkumu jsou volně ke stažení na www.onlinepeople.cz/vyzkum-2018.
Dílčí výsledky letošního ročníku budou podrobněji rozebrány v sérii pěti článků:

Prohlédněte si celou infografiku a stáhněte si výsledky výzkumu zdarma.
METODIKA
Průměrnou mzdu jsme počítali u pracovníků v online napříč obory marketing a grafika, analytika, vývoj/UX, e-commerce, obchod a péče o zákazníky. Zaměřili jsme se na nejobsazovanější pozice a u těch porovnávali meziroční změny, jedná se o pozice: marketingový specialista, PPC specialista, SEO specialista, specialista na sociální sítě, content specialista, emailingový specialista, analytik a UX specialista.
Výzkumu se zúčastnilo 1117 respondentů, rozlišovali jsme čtyř druhy pracovních forem: zaměstnanec (60,5 % respondentů), OSVČ pracující pro jednu firmu (20 % resp.), zaměstnanec s vedlejší činností na IČO (10 % resp.) a OSVČ pracující pro více klientů (9,5 % resp.). Průměrné mzdy jsou vypočteny pro respondenty klasifikované jako zaměstnance, zahrnují první tři zmíněné pracovní formy. Počítá se zde s tzv. Švarc zaměstnanci, tedy zaměstnanci, kteří pracují na IČO, ale pouze pro jednoho zaměstnavatele, nebo mají maximálně ještě další zanedbatelnou fakturaci bokem, u těchto respondentů jsou mzdy přepočítány podle několika daňových a mzdových tabulek. Do těchto průměrných mezd nejsou započítány odměny freelancerů. Data byla sbírána na přelomu let 2018 a 2019.