Svobodné firmy – rychlý test

Svobodné firmy – rychlý test

dd

Jirka Fabián je spoluzakladatel několika úspěšných firem a autor nejstaršího českého IT podcastu CZPodcast. Stojí v čele startupového studia TopMonks a HR startupu PurposeFly.

Jirka vystoupí 29.3. v rámci Digi HR Summitu na Czech On-line Expo 2019, kde bude mluvit o tom, jak udržet v týmu klíčové lidi. Co je HR 4.0 a jaká je nejbližší budoucnost tohoto odvětví?

Jirka dal exkluzivně pro Online People dohromady zamyšlení o svobodných firmách jako malou ochutnávku toho, na co se můžete těšit na Expu.

Svobodné firmy – rychlý test

Svobodné firmy jsou takové, kde mají zaměstnanci příležitost významněji ovlivnit jejich směřování. V těch pokročilejších si dokonce pak sami volí, na čem budou pracovat a kolik za to dostanou. Ultimátně je to tedy formou volný shluk podnikatelů, čímž konstrukt firmy jaksi postrádá smysl. Firma má totiž z podstaty nádech autoritářského systému – správní rada či majitelé vs zaměstnanci. Svoboda odsud-posud.

Stalo se moderním svou firmu jako svobodnou prezentovat veřejnosti, zvlášť v dnešním přetopeném pracovním kotli. Přece jen je to parádní vábnička na samostatně a podnikatelsky smýšlející lidi.

Jak bylo uvedeno výše, je to u většiny takových společností pouze hra na svobodu. Naučme se tedy brát označení “svobodná firma” s rezervou. Zde nabízím jakýsi lakmusový papírek v podobě otázek, které můžete vyzkoušet u pohovoru v takové společnosti.  Pomůže vám rozkrýt, jak moc je to tam se svobodou myšleno vážně.

  1. Proč máte hierarchickou organizační strukturu (pokud mají) a kdo o ní rozhodl? Proč si dáváte role a jak u vás funguje kariérní postup?

Svobodné firmy nabízí tzv. rotace, kdy můžete vyzkoušet různé pozice. Dokonce je to žádoucí. Proto budiž přítomnost lineárních, předdefinovaných kariérních cest pro vás varováním. Zároveň hierarchická organizační struktura a lpění na ní zavání strnulostí a jde přímo proti volným rotacím.

  1. Proč je zakladatel zároveň CEO? Může ho kdokoliv konfrontovat s jeho výsledky a případně vyměnit? Obecně jak se můžu spolupodílet na směřování firmy?

CEO role jako taková zavání úzkým hrdlem. Tím spíše, pokud je pozice CEO nezpochybnitelná.

  1. Jak velký mám limit na přidělené firemní kreditní kartě? 

Zde si otestujete, jak moc vám firma věří. Za 8 let fungování mé společnosti nikdo volně přístupnou firemní kartu nezneužil. Na co tedy brzdit někoho v rozletu nesmyslným schvalovacím kolečkem či limitem.

  1. Jaké mám obecně pravomoci a čím jsou dány? Mohu mít víc rolí najednou a jak se v čase mění?

Precizně specifikovaná pozice v náborovém inzerátu může být dvojsečnou zbraní. Sice vám nastaví očekávání a navodí pocit bezpečí na začátku, ale také se třeba kvůli tomu nebudete moci podívat mimo vymezený prostor. Svobodné firmy nabírají převážně podle charakterových vlastností, protože vše ostatní se naučíte tak, jak bude potřeba.

  1. Je výše platu významně závislá na dodané hodnotě společnosti a jak se tato určuje?

Výše platu by měla být variabilní a přímo odvislá od dodané práce. Tu by měl hodnotit zbytek týmu a trh, na kterém se firma pohybuje.

Toto je jen malý a rychlý test, jak na tom daná firma se svobodou je. Závěrem bych rád podotkl, že svobodná firma rozhodně není ultimátní návod na podnikatelský úspěch či idylka pro zaměstnance. Naopak, může se jednat o vysoce neefektivní, a přitom uvnitř drakonický strojek. Ale o tom zase někdy příště.