Proč sledovat neformální firemní strukturu?

Proč sledovat neformální firemní strukturu?

NTD_9651

Kamil Tomáš je produktovým manažerem Franka, nového nástroje pro zpětnou vazbu na firemní týmy. Frank dokáže rychle a jednoduše vizualizovat, kdo v týmu poctivě dře, má nejlepší znalosti, specializaci a nebo nejvíce inspiruje ostatní. Jeho vývojem se zabývá přední česká start-upové studio TopMonks a jeho projekt PurposeFly.
 
Jak bys představil Franka?
Je to analytický nástroj, který zkoumá názor každého člena týmu a pomocí komplexního algoritmu dokáže identifikovat lidi s největším respektem, neformální autoritou a skutečným vlivem v týmu – odkrývá tak neformální organickou strukturu vazeb ve firmě. Poskytuje zpětnou vazbu na celý tým a zároveň mu nastavuje zrcadlo.
Je Frank dotazník?
Ano, ale ne žádný složitý nebo dlouhý. Algoritmus je schopen vytěžit mnoho informací z minima vstupů. Každý člen týmu vyplňuje dotazník, který zabere zhruba 4 minuty, vlastně pouze volí kolegy, které, v oblasti na kterou se ptáme, sám uznává a respektuje.
Proč zrovna uznání a respekt?
Týmy většinou stojí právě na respektovaných jednotlivcích, kteří mají své významné místo v neformální hierarchii. Pokud víte, v kom takovou neformální autoritu máte, můžete toho využít ve prospěch firmy. 
Jak? 
Vlastně na začátku to byla i naše interní potřeba – potřeba agilnější organizace týmů a nových projektů, které u nás vznikaly. Klasická hierarchická struktura, jak ji známe z mnoha firem, nevypovídá nic o kvalitách a schopnosti jednotlivce (ani vedoucího jednotlivce), a už vůbec tyto věci nezachycuje v čase. 
To je pravda. Časové hledisko se skutečně obvykle nezohledňuje.
Ano, výkony a míra zapojení lidí nejsou v čase konzistentní a z různých důvodů (profesních, osobních atp.) se mění. Potřebovali jsme vědět, kdo je v daném časovém období vnímán jako influencer, člověk s neformálním respektem – ať už jde o oblast vztahů (člověk, který lidi stmeluje), oblast výsledků (člověk, který dokáže dodat výsledky, nebo k nim dotáhnout svůj tým), oblast inspirace (člověk, který dokáže lidi nadchnout a přináší nová témata), oblast expertizy (člověk, který je aktuálním nositelem know-how) a jako pátou oblast zkoumáme důvěru, která se zaměřuje více do hloubky na pracovní vztahy (komu lidi skutečně důvěřují). 
Jak spolu jednotlivé oblasti souvisí? 
Všechny složky by v týmu měly být zastoupeny rovnoměrně. Když tlačíte jen na výsledky, tak dlouhodobě poškozujete vztahy v týmu. Pokud je tým přehnaně přátelský, ale bez výsledků, tak to dlouhodobě taky fungovat nebude. Stejné je to s inspirací a expertizou. Expertiza je často zastoupena spíše introvertními typy, kteří mají tendenci ke specializaci a zadržování know-how. Inspirátoři zase přicházejí s novými tématy, dokážou lidi nadchnout a zaujmout. Důvěra už je jen takovou kontrolní a „zdravou“ složkou týmu.  
Jasně, dá se Frank a neformální struktura týmu, kterou zobrazuje, využít třeba pro nováčky? 
Jednoznačně. Nováček by se měl co nejvíce a nejdříve začlenit do existující „sociální sítě“ týmu/firmy. Je tedy třeba dát pozor na to, kdo bude jeho případný „buddy“, kteří lidi jej budou do firmy uvádět a zapojovat. Pokud jej napojíte na influencera, bude jeho uvedení mnohem snazší. Lidé, kteří mají důvěru a respekt k danému influencerovi, budou mít větší důvěru i k nově představenému jedinci, protože za něj už „ručí“ daný kolega. Budou tak k nováčkovi otevřenější a přístupnější. To může celý onboarding výrazně zefektivnit. 
Dají se takto označení influenceři využít i pro komunikaci změn v týmu? 
Ano, Frank označí klíčové lidi, kteří mají dostatečně významný vliv a respekt na to, aby tyto změny pomohli prosadit. Ideální je tyto klíčové lidi zahrnout už do procesu tvorby chystaných změn, ze zkušenosti víme, že to usnadní celou implementaci změn. 
Co v případě, když nejsou sladěné jednotlivé týmy v rámci firmy? 
Neshody jsou často způsobeny tím, že se lídři týmů snaží táhnout každý jiným směrem. Dalším častým faktorem bývá skutečnost, že firma ignoruje existenci a vliv neformální organizační struktury, která má však na směr a vývoj firmy mnohem větší dopad než struktura formální. 
V čem tkví tajemství neformální struktury? 
Z osobní zkušenosti víme, na koho se můžeme obrátit, když potřebujeme poradit, na koho se můžeme spolehnout, že dotáhne daný úkol ke zdárnému konci, kdo nás inspiruje, nebo kdo nám jen zlepší náladu a zpříjemní den v práci. Když nebudeme podceňovat význam a dopad neformální struktury, odhalíme lidi, které tým skutečně respektuje, bez ohledu na to, jakou zastávají oficiální roli. 
 
Franka používají např. společnosti Deloitte, ABB, Česká Spořitelna nebo Liftago.