Proč mají ženy nižší platy?

Proč mají ženy nižší platy?

gender

Z našeho výzkumu vyplývá, že průměrný plat ženy v online marketingu a e-commerce je 38 200 Kč, zatímco muži berou ve stejné branži průměrně 53 900 Kč, tedy o 41 % více. Pro srovnání podle Českého statistického úřadu je tento rozdíl v celé ČR napříč obory 27 % (za stejné období v roce 2017).

Téma nerovného postavení žen a mužů za posledních sto let obletělo svět tolikrát, že nebudu zabíhat do podrobností. Pokud ale hledáte zajímavé texty, které se tímto tématem zabývají, doporučuji například tyto: Druhé pohlaví (Beauvoirová), Nadvláda mužů (Bourdieu), Průzkum veřejného mínění o postavení žen na trhu práce (Křížková, Hašková) nebo Ženy, muži a společnost (Renzetti, Curran). Z hlediska historického vývoje postavení žen ve společnosti se zdá, že je dnešní žena už jen krůček od úplného zrovnoprávnění. Ten pomyslný poslední krok je ale zatím v nedohlednu, protože genderové stereotypy jsou ve společnosti zakořeněny tak silně, že si je často ani neuvědomujeme.

Podle dostupných studií má na nižší platy žen velký vliv přerušení praxe ženy během mateřské a rodičovské dovolené. Dítě chtějí zpravidla oba rodiče, ale mateřství je nesrovnatelně časově náročnější než otcovství. Už z hodin přírodovědy nám je jasné, že žena se od dítěte v prvním roce života moc distancovat nemůže. Existuje ale racionální důvod, proč by se neměla péče o dítě rovnoměrně rozložit mezi oba rodiče, jakmile žena přestane kojit? 47 % respondentek uvádí, že na mateřské a rodičovské dovolené byly (jsou) právě ony především z ekonomických důvodů. Ženy tedy mají nižší platy, protože přebírají odpovědnost za péči o děti, což dělají z velké části proto, že mají nižší platy. Jak ze začarovaného kruhu ven?

Řešením může být dát ženám na mateřské/rodičovské možnost zapojit se do práce. Třeba na část úvazku z domova. Bohužel tomu není úplně nakloněn zákon, který například sice umožňuje ženě pracovat i během mateřské dovolené, ale pokud by měla vykonávat svou práci (stejné pozice, stejný zaměstnavatel) byť hodinu týdně, přijde o peněžitou pomoc v mateřství. To, že je legislativa spojená s prací během mateřské/rodičovské tak nesrozumitelná, že se v ní dá jen těžko vyznat, by vydalo na celý samostatný článek.

Práce z domova „s dítětem na krku“ samozřejmě není možná ve všech profesích, ale e‑commerce a online marketing je branže pro to jako stvořená. Home-office i part-time jsou stále běžnější, navíc množství úkonů lze přímo navázat na KPIs (klíčové ukazatele výkonnosti), takže je v podstatě jedno, kolik času dotyčná úkolu věnuje, ale dostává zaplaceno za jeho splnění. Dalo by se tedy očekávat, že platy žen a mužů v tomto odvětví budou vyrovnanější. Ale nejsou. Proč? Na rozdíl mezi platy žen a mužů má vliv i to, že muži více tíhnou k lépe placeným technickým pozicím. Nicméně i na srovnatelných pozicích berou ženy méně peněz. Více jsme to rozebírali v samostatném článku.

Nemá cenu si nalhávat, že tu žádný problém není. Poukazují na něj statistiky o výši platu i o tom, že ženy jsou výrazně více ohroženy chudobou. Na druhou stranu je nesmysl začít pálit podprsenky a přestat si holit nohy. Jen je potřeba o tomto tématu mluvit a nepřehlížet ho. Zaměstnavatelé si nemyslí, že by ženy pracovaly méně nebo hůře než muži, přesto muže (často podvědomě) upřednostňují. Svou roli v tom hrají i genderové stereotypy, kterých se neumíme zbavit. Důležité je mít nadhled a zařídit si takový život, který vyhovuje každému z nás. Bez ohledu na to, co očekává společnost. Možností je nespočet a správná je vždy ta, která nám dává smysl. Pokud je žena zaměřená na kariéru, ať si jde tvrdě za povýšením a vyšším platem, a neposlouchá ty, kdo jí říkají, že by se měla víc času věnovat make-upu a vaření. Pokud se muž chce více zaměřovat na rodinu a udržovat teplo rodinného krbu, ať je klidně s dětmi doma a povznese se nad tisíc hloupých otázek, které každý den uslyší. Zároveň si zameťme před vlastním prahem a pojďme zapracovat na tom, abychom nezdravé stereotypy sami neprohlubovali. Stačí se jen pár dnů soustředit a uvidíte sami, jak často vypustíte z pusy věty jako „Pochlap se“, „Na to nemáš koule“, „Vzmuž se“ nebo „Nefňukej jak holka“.

Jaký je váš názor? Setkáváte se s tím, že mají ženy nižší platy? Případně proč si myslíte, že tomu tak je?