Budeme v e-commerce rušit home office?

Budeme v e-commerce rušit home office?

home-office3

Další regulace navyšující zaměstnavatelům finanční i administrativní náklady — to především slibuje novela zákoníku práce, která by dle plánů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) měla platit od jara 2017. Dle našeho názoru by její přijetí negativně ovlivnilo pracovní trh e-commerce, kterým se v personální agentuře Online People zabýváme. Názor online podnikatelů byl dosud v legislativním procesu přehlížen. Proto organizujeme průzkum, který by ho měl pomoci vyjádřit. Zapojte se prosím.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) je autorem návrhu novely stávajícího zákoníku práce (plné znění naleznete zde). V ní figuruje řada sporných bodů, které dle nás zhorší postavení zaměstnavatele a implicitně i jeho zaměstnanců.

Chceme upozornit především na body, které upravují práci z domova, tzv. home office. Ta je v e-commerce běžným benefitem, který je potenciálními i stávajícími zaměstnanci očekáván.

  • Novela zákoníku práce (dále novela ZP) navrhuje, aby zaměstnavatel proplácel zaměstnanci náklady spojené přímo s výkonem jeho pracovní činnosti v bydlišti zaměstnance. To zahrnuje například internetové připojení, počítač a jeho softwarové vybavení či telefon. V květnu 2016 souhlasilo MPSV v rámci vyjednávání s tripartitou s tím, aby byly tyto náklady proplácené formou blíže nespecifikovaného paušálu.
  • Zároveň by měl zaměstnavatel více přispět k tomu, aby zaměstnanec doma pracoval v bezpečném prostředí. Novela ZP proto navrhuje, aby zaměstnavateli přibyla povinnost zajistit zaměstnanci využívajícímu tzv. home office školení o bezpečnosti práce doma. Zaměstnanec bude povinen podepsat, že byl proškolen a má doma bezpečné pracovní prostředí.

Reálné dopady novelizace ZP ve stávající podobě sníží flexibilitu práce a zvýší administrativní náročnost pro zaměstnavatele. Považujeme výše zmíněné návrhy za škodlivé a zatěžující zaměstnavatele zbytečnými náklady navíc. Právě prodražení home office a další papírování s ním spojené bude mít za následek, že zaměstnavatelé budou práci z domova umožňovat menší měrou. Klasický zaměstnanecký poměr sešněrovaný dalšími regulacemi se stane pro zaměstnavatele i zaměstnance méně preferovaným.

Toto je náš názor. Chceme ale slyšet i ten váš. Když vyšla na přelomu března a dubna podoba návrhu novelizace ZP na veřejnost, média se ptala na názor Hospodářské komory a zástupců odborů. Chceme, aby byl slyšet také hlas vás, zaměstnavatelů v e-commerce, kterých by se novelizace ZP negativně dotkla.

Novela ZP bude brzy postoupena Parlamentu ČR. Taktikou, která může ovlivnit a zvrátit výsledek hlasování v Parlamentu, je nyní mediální tlak. Pro média je přitom relevantní jasně formulovaný názor reprezentující co nejvíce subjektů.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli k pořádání průzkumu, jenž by měl zachytit stav využívání home office v e-commerce a postoj zaměstnavatelů v e-commerce k zmíněným regulacím v novele ZP.

Do průzkumu se prosím zapojte zde.