Výsledky: Mzdy v ecommerce v době covid-19

Výsledky: Mzdy v ecommerce v době covid-19

Snímek obrazovky 2021-08-01 v 19.59.55

Vysoko nad republikovým průměrem

Rok 2020 začal v e-commerce z pohledu HR slibně: mzdy vyrostly meziročně o 11 %, průměrná mzda se v online pohybovala o více než 60 % nad celorepublikovým průměrem, a kdo chtěl změnit práci, mohl si zpravidla vybírat. Poptávka po online specialistech, a zejména těch hard skillových, už několik let vysoce převyšovala nabídku. To v posledních letech vedlo k výrazným nárůstům mezd, ale také k větší šíři nabídky benefitů a výhod pro pracující v digitálu. Zdálo se, že veškeré trumfy drží v rukou zaměstnanci. Covid – 19, který udeřil na jaře 2020, ale zásadně zamíchal kartami.

Propady mezd zejména u žen

Vládou nařízený lockdown těžce dolehl zejména na společnosti, které měly zásadní podíl prodeje v kamenných prodejnách či výdejnách. Výrazné propady v obratech a nejistota z budoucnosti jasně podtrhly křehkou situaci žen i v tak perspektivním odvětví jakým je česká e-commerce. Téměř 20 % firem muselo zavést minimálně dočasné zkracování úvazků či propouštění. To se týkalo především externích úvazků či „softových“ pozic (např. copywriting), které je tradičně doménou žen. Propouštění a omezování úvazků způsobilo, že 31 % žen muselo sáhnout do úspor a ženy navíc vstupovaly do e- shopové konjunktury na konci roku 2020 s rekordním Gender Pay Gap – 44 %. Celkově meziročně mzdy žen vyrostly o pouhá 3 %,u mužů jsme zaznamenali průměrný nárůst mzdy o 23 %.

Průměrně 66 000 Kč

Ačkoliv jarní a částečně i letní sezóna byly postiženy provozními omezeními, internetové obchody těžily z definitivního překlopení prodejů do online, kde masivní nárůst obratů následoval nový nábor zaměstnanců – nejprve provozních, později i marketingových. Průměrné mzdy v online s koncem roku vyrostly o 21 % (z předcházejících 11 %) a přesáhly hranici 66 tis Kč (oproti loňským 55 tis Kč), čímž celorepublikový průměr přesáhly o 53 %.

Ženy, nebojte se technických oborů

Krize zejména nahrála zaměstnancům na pracovní poměr. Jim vyrostly průměrné mzdy o 27,4 % (medián 23 %), zatímco dvěma zbylým sledovaným skupinám respondentů (freelanceři a „IČO zaměstnanci”) maximálně o 10 %. Zvýšilo se ale také procento lidí, kteří čekají rychlejší akceleraci příjmů v roce 2021. Pouze 26 % respondentů uvažuje o tom, že bude aktivně hledat novou práci, zbytek to vylučuje, nebo připouští maximálně pasivní vyslechnutí zajímavé nabídky – v tomto ohledu se zdá, že covid-19 skutečně přetřásl trh, kandidáti budou více rozmýšlet o změně zaměstnání. Zároveň také předpokládáme další nárůst v příjmech, a to zejména u hard skillových (performancových) specialistů. Větší focus na tyto obory bychom doporučili zejména ženám.

Nové benefity?

Dlouhodobý home office a na něm perfektně zvládnuté externí komunikační a projektové nástroje pouze potvrdily trend z dřívějších let, kdy byl nejoblíbenějším benefitem jakýkoliv čas strávený mimo kancelář zaměstnavatele (home office, dny dovolené navíc, sick days atd.) A ačkoliv ve výsledcích výzkumu zaznívají i negativa distančního fungování, tlak na „maximální flexibilitu zaměstnanců v místě a čase” (trvalá možnost home office s libovolnou možností navštívit kancelář) poroste. Zdá se, že covid-19 nastavil home office jako průmyslový standard i u nejformálnějších zaměstnavatelů, a tím dal prostor novým představám o benefitech, které by zaměstnanci rádi od svých zaměstnavatelů dostávali: jsou to např. placené TV a online kanály či služby uklízečky. V oblasti finančních benefitů pak lidé zaměstnaní v e-commerce začínají zvýšeně požadovat 13. platy, podíly ve firmě či zaměstnanecké akcie.