Když víte, na jakých základech firmu budujete, jste jasně čitelní pro lidi uvnitř i venku.

Když víte, na jakých základech firmu budujete, jste jasně čitelní pro lidi uvnitř i venku.

Snímek obrazovky 2019-09-19 v 0.02.19

„Když víte, na jakých základech firmu budujete, jste pak jasně čitelní pro lidi uvnitř i venku.“, bylo jedno z hlavních poselství konference Employer Branding Experience v pražské La Fabrice. Tímto sdělením otevřela přednáškový program HR mangerka Airbank, Veronika Horáková. Ve své přednášce definovala, jakým způsobem v zelené bance, kterou „mohou mít rádi zaměstnanci, klienti i akcionáři“, přistupují k budování zaměstnaneckého brandu.

BRAND JE JENOM JEDEN:

 • Není pro-zákaznický a pro-zaměstnanecký brand. Brand je jenom jeden.
 • Značka je image, pověst, vzpomínka, která se vám vybaví, když se řekne název firmy. 
 • EVP Airbank: Do Airbank hledáme lidi, co chtějí měnit svět, ne ty, kteří jen chtějí změnit práci. To, jak o nás kandidáti přemýšlejí, je důležitější než to, co umí. 

JAK SE BUDUJE BRAND? Nejprve si definujte následující:

 • PROČ by o vás zaměstnanci (zákazníci) měli vědět?
 • NA ZÁKLADĚ ČEHO by se s námi měli chtít spojovat?
 • První, co vytesejte do kamene, je VIZE.  („Jediná banka, kterou mají rádi její zaměstnanci, klienti i akcionáři“). 
 • Součástí vaší vize, ať jsou HODNOTY, a ty stavte ideálně dřív než vaše produkty. Budete mít způsob, jakým chcete doručovat hodnoty a který je klíčem k pozitivní zákaznické zkušenosti. Osvědčí se vám také věnovat vizi a hodnotám firmy první pracovní den vašich nováčků.
 • Nositeli a budovateli brandu nejsou jen členové vašeho HR a marketingu. Na budování vaší značky se podílí všichni vaši zaměstnanci.

Když už máte „hotový“ brand, měřte NPS, kde průběžně zjišťujete atmosféru ve firmě a to, zda by vaši zaměstnanci doporučili vaše služby a produkty dál. Když ne oni, proč by to měl dělat někdo mimo firmu? Také se průběžně ptejte:

 • Koho a proč v týmu chceme? 
 • Čeho si lidé na práci ve vaší firmy váží?
 • Na čem pracujeme, abychom byli nejlepší?
 • Neméně důležité je také vědět: Co dělat nebudeme a proč?

ZAPAMATUJTE SI:

 • Rozhodněte se, jakou značku chcete budovat. 
 • Definujte si hlavní atributy vaší značky.
 • Věřte jim a držte se jich jako tým.
 • Mluvte o značce i atributech se zákazníky i nováčky v týmu a vysvětlujte je.

WORKSHOP: MOODBOARD kandidátů

Velmi praktický vstup měli Rastislav Tesár (McDonald’s, Senior HR a Training manager pro CZ a SK)Kateřina Tauchenová (BrandBakers, Online and Content Marketing Consultant), kteří představovali návod na vytváření  person kandidátů. Ty mohou velmi pomoci při adresném oslovování kandidátů pro obsazované pozice, a to i v případě, kdy danou pozici mohou vykonávat i věkově a sociálně velmi diverzifikované skupiny. Zkuste si nejprve – jako interní HR – zodpovědět následující otázky a pak vaše odpovědi srovnat s odpovědmi stávajících zaměstnanců dle věkových a sociálních skupin a porovnat je s vlastními hypotézami.

 • Co si MYSLÍM o dané firmě? Znám ji?
 • Co CÍTÍM?
 • Kde se POHYBUJU?
 • Co POTŘEBUJU? 
 • Co DĚLÁM a ŘÍKÁM? 
 • Na co SLYŠÍM? 

Jak se liší vnímání, preference a motivace středoškolského absolventa a např. matky na mateřské? Jak přizpůsobíte celou komunikaci a pracovní inzerci různým skupinám kandidátů?

JAK MĚŘIT VÝSLEDKY HR MARKETINGU

Toto téma zpracovala ve své přednášce bývalá HR managerka Kiwi.com, Lucie Chladová. Provedla nás historií reportingu v Kiwi.com, který začal vznikat dva roky zpět. Začínali s nejjednodušším reportem:

cost/year na daný kanál   // počet nahirovaných zaměstnanců z daného kanálu  // náklad na hiring v daném kanálu

Slabinou tohoto přehledného reportu je dlouhá doba „konverze“, tzn. doba, za kterou se ze zájemce stane skutečný kandidát, který se účastní konkrétního výběrového řízení. Ta není v reportu zachycena. Lucie proto doporučuje sledování atribuci, tzn. všechny HR marketingové kanály, se kterými přijde zájemce do styku a ne jen poslední, který je vstupní branou do firmy, resp. do výběrového řízení.

Lucie ve své přednášce definovala NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY HR reportingu:

 • Zohledňujeme jen poslední kanál, kterým se kandidát přihlásí do výběrového řízení, ostatní opomíjíme.
 • Očekáváme výkony produktového marketingu, tzn. konverze kandidáta přijde ve 2 vteřinách. Čas v hiringu plyne jinak, zájemce konvertuje v kandidáta spíše v řádech měsíců.

DOPORUČENÍ pro interní HR:

 • Candidate Relationship Management – Opustěte model, kdy si myslíme, že jeden kandidát jde z jednoho zdroje. Udělejte si základní analýzu všech touchpointů i finálního místa, kde se do firmy aktivně přihlásil.  Využívejte unikátních identifikátorů kandidátů – ) důsledně trackujte zdroje —) trackujte postup kandidáta procesem —) sbírejte kontakty všude, kde je to možné (a trackujte, kde to bylo) —) Začínáte-li od nuly, zeptejte se interně ve firmě, jaká byla cesta stávajících kolegů do vaší společnosti.
 • OTOČTE PERSPEKTIVU – reportujte zpětně ke konkrétní aktivitě
 • Reportujte ze začátku spíše obecně, nepouštějte se do detailu, držte se delších časových období. V rámci HR marketingových aktivit dělejte to, co ufinancujete a neutopte se v datech.