Home office v e-commerce: V Kytary.cz se snaží práci domů netahat

Home office v e-commerce: V Kytary.cz se snaží práci domů netahat

kytarycz

Práce z domova je čím dál častější, v oblasti e-commerce a digitálního byznysu je pak něčím zcela běžným. Home office nabízí i v jednom z největších českých online prodejců hudebních nástrojů a jejich příslušenství, Kytary.cz. To, jak v něm pojímají práci z domova, nám přiblížila jeho HR ředitelka Jana Naidrová.

Nezapomněli jsme se pochopitelně zeptat ani na její postoj k připravované novele zákoníku práce, která čeká na schválení Parlamentem ČR (plné znění naleznete zde). Podstatou úprav spojených s prací z domova je totiž toto:

  • Novela zákoníku práce (dále novela ZP) navrhuje, aby zaměstnavatel proplácel zaměstnanci náklady spojené přímo s výkonem jeho pracovní činnosti v bydlišti zaměstnance. To zahrnuje například internetové připojení, počítač a jeho softwarové vybavení či telefon. V květnu 2016 souhlasilo MPSV v rámci vyjednávání tripartity s tím, aby byly tyto náklady propláceny formou blíže nespecifikovaného paušálu.
  • Zároveň by měl zaměstnavatel více přispět k tomu, aby zaměstnanec doma pracoval v bezpečném prostředí. Novela ZP proto navrhuje, aby zaměstnavateli přibyla povinnost zajistit zaměstnanci využívajícímu tzv. home office školení o bezpečnosti práce doma. Zaměstnanec bude povinen podepsat, že byl proškolen a má doma bezpečné pracovní prostředí.

Je tak zřejmé, že takováto legislativa by navýšila zaměstnavatelům náklady spojené s poskytováním home office. Níže se dozvíte, zdali by dle Kytary.cz změnila ochotu práci z domova nadále nabízet.

Home office se týká méně než třetiny zaměstnanců

Pro Kytary.cz pracuje 76 lidí na hlavní zaměstnanecký poměr. Valná většina z nich tak činí na centrále společnosti v pražských Modřanech, místě, kde je velký obchod s hudebními nástroji, do kterého vám na počkání donesou na vyzkoušení jakýkoliv model z přilehlého skladu. Home office je zde něčím navíc, je však po dohodě možný. „Mluvíme ale spíše o pár dnech v měsíci. Primárně to mají naši zaměstnanci nastavené tak, že se soustředí na práci zde a domů si ji potom nenosí,“ vysvětluje HR manažerka Kytary.cz Jana Naidrová s tím, že je dostupný méně než 30 % zaměstnanců.

kytarycz V Kytary.cz si zakládají na tom, že nabízí zákazníkům možnost vyzkoušet si hudební nástroje na místě. Občasná práce z domova se tak týká jen necelé třetiny zaměstnanců.

Po práci z domova se ptají především marketéři a IT specialisti

Jana Naidrová v minulosti zastávala například pozici Interim Strategic HR Manager v největším českém internetovém prodejci elektroniky Alza.cz. Má tak o měnící se situaci v e-commerce detailní přehled. Uvědomuje si, že práce z domova je pro uchazeče o zaměstnání nyní důležitější. „Pro starší lidi je hlavní především to, aby měli vhodné prostředí pro vykonávání práce ve firmě a doma se s ní už nezabývali. Mladí jsou ovšem nastaveni jinak, home office je vyloženě zajímá a je pro ně důležitý,“ přibližuje Jana Naidrová s tím, že mladší generace obdivuje tzv. digitální nomády. „S trochou nadsázky vzhlíží k mladým polobohům s kanceláří na pláži na druhé půlce světa. Sní o stejném životě a mají pocit, že online jde zvládnout vše. Jsou pak překvapení tím, když zjistí, že interní firemní systém nelze snadno přesunout do libovolného laptopu.“

>> Čtěte také: Novela zákoníku práce může ohrozit využívání práce z domova. Nelíbí se ani zástupcům e-commerce

Konkurence při hledání talentů je velká. Velké firmy náklady navíc spojené s home office pokryjí, malé mohou mít problém

Po práci z domova se ptají především zástupci profesí, kteří nemají problém se sehnáním zaměstnání a jsou mnohdy přeplácení. Může se jednat o zkušené marketéry, ale především o IT specialisty, zejména vývojáře. „Jsme dnes ve fázi podobné roku 2006, kdy si lidé mohli z pracovních nabídek vybírat. Firmy jsou dnes v takové situaci, že když je někdo skutečně dobrý, jsou mu de facto ochotni vybudovat kancelář na druhém konci republiky,“ doplňuje to, jak je těžké sehnat lidi s touto profesní specializací, Naidrová. Takovéto možnosti ale nemají všechny subjekty v e-commerce. Pro ty, co si více hlídají náklady, může být úprava home office v zákoníku práce důvodem pro to, aby ho přestali zaměstnancům nabízet.

Jana Naidrová_Foto
Jana Naidrová, HR ředitelka Kytary.cz

Vadí jí idea paušálu za účelem pokrytí nákladů spojených přímo s vykonáváním práce z domova. Povětšinou to totiž není tak, že by lidé pracovali pouze z něj. Tato možnost je jen doplňkem, obvykle na několik dní v měsíci. Zaměstnavatel musí držet místa a mít infrastrukturu, včetně kapacity internetového připojení nebo data serverů, nastavenou pro situaci, kdy jsou zaměstnanci na pracovišti. Uvažované příspěvky mimo jiné právě na internetové připojení zaměstnanců doma jsou proto jasnými náklady navíc.

Obavu u Jany Naidrové vyvolává i to, že by se odpovědnost za zajištění bezpečnosti u zaměstnance doma měla přenést na zaměstnavatele, minimálně tedy poskytnutím školení, které má být podmínkou možnosti povolení home office. „Nedomnívám se, že by další speciální školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci reálnou bezpečnost práce doma zvýšilo, u kancelářských profesí to považuji za zbytečné,“ vysvětluje s tím, že z pohledu HR oddělení je dobré alespoň to, že budou mít poté papír o vyškolení a budou moci firmu chránit. „Přesto dle mého názoru tato regulace vytváří pro firmy potenciální nebezpečí. Živě si umím představit, že by například vznícení firemního počítače mohlo rozpoutat požár v bytu zaměstnance a odpovědnost by pak byla automaticky svalená na firmu,“ uvádí extrémní scénář.

>> Čtěte také: Bude se rušit home office?

Home office je v e-commerce standardem

Jana Naidrová považuje u velké části profesí spojených s provozem internetového obchodu možnost alespoň částečné práce z domova za něco zcela běžného. Mohu s ní souhlasit. V Online People se na vyhledávání zaměstnanců v e-commerce zaměřujeme, především pak na profese spojené s managementem a marketingem internetových obchodů. Atraktivní nabídka pro zaměstnance v těchto oborech už není zdaleka jen o výši platu, ale také o prostředí, které zaměstnavatel svým zaměstnancům vytváří. Možnost alespoň částečné práce z domova je jeho standardní součástí.

Zaměstnanci dnes po zaměstnavatelích vyžadují časovou flexibilitu, ta je vedle finančního ohodnocení klíčovým rozhodovacím parametrem při vstupu do konkrétního zaměstnání. Zejména u online marketingových profesí, kde chybí dostatečný počet odborníků, bude eventuální novela zákoníku práce pro zaměstnavatele představovat velkou překážkou v boji o tuto hrstku lidí.

V tomto názoru nás utvrzuje nejenom zkušenost s požadavky kandidátů, ale i reakce z vedení desítek subjektů v e-commerce — od těch největších až po ty malé. Zjišťujeme je nejen pomocí rozhovorů s našimi klienty a partnery, ale také skrze průzkum, který organizujeme.

Domníváme se totiž, že názor lidí z e-commerce nebyl brán při tvorbě dané legislativy dostatečně v potaz. Novela zákoníku práce má být brzy postoupena Parlamentu ČR. I nyní tak platí, že jasně formulovaný postoj co nejvíce subjektů z e-commerce může hrát roli v tom, jak bude nakonec finální podoba novelizovaného zákoníku práce vypadat.

Prosím zapojte se a vyplňte krátký dotazník také. Zabere vám maximálně několik minut.

Spusťte dotazník