E-shopy, hledáte investora? Pohlídejte si duševní vlastnictví

E-shopy, hledáte investora? Pohlídejte si duševní vlastnictví

duševko

Měsíce a roky budujete e-shop, vynakládáte značné úsilí a prostředky do zkrášlování vašeho webu a intuitivního UX. Snažíte se, aby jméno vašeho e-shopu všichni znali, investujete do reklamy a vašich jedinečných produktů, pro které se vaši zákazníci rádi vrací. 

Ideální čas najít investora? Investor nerad kupuje zajíce v pytli a tak i e-shop čeká prověrka, neboli due diligence. Častá chyba, která může mít vliv na cenu podílu nebo e-shopu, spočívá v nesprávném nastavení duševního vlastnictví.

Duševní vlastnictví? Co to vlastně je? 🤯

Duševní vlastnictví jsou vlastně práva k tomu, co někdo kreativně vymyslel a zhmotnil. Hamlet, státní hymna, logo Applu, slogan I’m lovin‘ it, nebo aplikace Tinder. Také to ale může být podoba vašeho košíku, nové logo nebo etiketa vašeho produktu. A na tohle všechno je potřeba napasovat zákon.   

Autorské dílo a ochranná známka. 

Autorské dílo vzniká v okamžiku, kdy je vytvořeno. Fotografie vznikne dotažením ve Photoshopu, kreativní článek vznikne poslední revizí. 

Ochranná známka vzniká až úspěšnou registrací na úřadě. Ochranná známka je označení (může jím být logo, kresba, vzhled a název výrobku, ale i slogan), které se nějakým způsobem liší od ostatních a zároveň splnil všechny potřebné formality pro zápis. Okamžikem zápisu si mohou všichni na světě ve veřejném rejstříku tohoto úřadu zkontrolovat, že je ochranná známka opravdu vaše. S autorstvím je to přeci jen těžší.

Teorii bychom měli. V rámci života e-shopu vzniká celá řada děl, které někdo kreativně vymyslel. Jak ale zajistit, že to, pro vás někdo vytvořil bude opravdu vaše? Pojďme se na to podívat. 👀

Varianta první – dílo pro mě vytvořil zaměstnanec

Pokud váš e-shop, design, články nebo fotky vytváří pouze zaměstnanci, můžete si pískat. Pokud totiž váš zaměstnanec v rámci výkonu své práce vytvořil dílo, má k němu práva zaměstnavatel. Ten se pak může volně rozhodovat o tom, co se s dílem bude dít dál, aniž by k tomu potřeboval souhlas svého zaměstnance, který dílo vytvořil.

Varianta druhá – dílo vytvořili “ičaři”

Podívejte se do vašich smluv o spolupráci. Obsahuje ustanovení, že veškerá díla, která vytvoří, jsou vaše? Dobrý začátek. Pokud ne, raději s nimi uzavřete co nejdříve dodatky, ať nepřijde mrzení.

Z hlediska odpovědnosti za případné škody si dejte pozor, ičaři ručí za dluhy celým svým majetkem, pravděpodobně proto budou chtít svoji odpovědnost smluvně limitovat. Pokud k tomu dojde, zvažte si, k jak vysoké škodě může dojít, pokud vám dílo dodá vadně, a zda odpovídá tomu, k čemu se zavazujete⚠️.

Varianta třetí – dílo vytvořila jiná společnost

Hlavně mezi vývojáři je populární navázat spolupráci jako jednočlenné s.r.o. Jako prevence proti švarcsystému je to velmi účinné opatření. Pamatujte ale na to, že tady bude obtížnější nastavit jak licencování, tak mlčenlivost. 

Co je to ta licence?

Licence, kterou může autor díla udělit, se rozlišuje na výhradní a nevýhradní. Pojďme si ukázat rozdíl na textu od externího copywritera. 

 • 👉 Text je pouze mně na míru a nechci, aby se zobrazil kdekoli jinde 
  • 👉 chci výhradní licenci, podle občanského zákoníku to potřebuji písemně
 • 👉Copywriter si klidně může použít své templaty a část, nebo celý text zveřejnit i jinde
  • 👉 stačí mi nevýhradní licence, což nepoztřebuji písemně ani výslovně zmiňovat, žde se jedná o nevýhradní licenci (ta vznikne automaticky)

U zaměstnanců je postup trochu jiný. Pokud je psaní textů jeho běžnou náplní práce, jedná se o tzv. zaměstnanecké dílo, a majetková práva náleží jeho zaměstnavateli. Ten pak následně může volně s dílem dělat co chce, aniž by potřeboval souhlas zaměstnance.

✏️❓Chcete-li ještě počíst a získat přehledné pdf s přehledem, jaká reklama je zakázaná a na co si při tvorbě příspěvků dát pozor, kliknětě tady. ✏️❓

A jak to bude u vývojáře? Software bývá trochu složitější správně licencovat. Výhradní licence pravděpodobně klapne jenom tam, kde si to zaplatíte a je to vůbec technicky možné. Na tvorbu softwaru je potřeba uzavřít speciální smlouvu, která úskalí různých typů licencí pokryje.  

Na co myslet ve smlouvě s externisty?

Ať už se jedná o “ičaře” nebo jinou firmu, pohlídejte si, aby veškeré dílo, bylo opravdu vaše.

 • 👉 licence k dílu přechází na vás (pokud vyžadujete výhradní/exkluzivní licenci, musíte to výslovně zmínit)
 • 👉 všichni zaměstnanci a ičaři vašeho dodavatele mají smluvně ošetřeno, že práva k jakýmkoli dílům, které vytvoří, přechází na dodavatele, který pak dílo předá vám
 • 👉zda musíte na e-shopu uvádět, že dílo vytvořil dodavatel (např. v zápatí webu)
 • 👉zda dílo můžete následně měnit podle svého – třeba změnit barvy
 • 👉zda dílo můžete použít i pro jiné své weby, které mohou v budoucnu vzniknout
 • 👉 jestli můžete dílo šířit dál, popřípadě za jakých podmínek
 • 👉 jak postupovat, pokud se někdo třetí ozve s tím, že dílo, které vám bylo dodáno, zasahuje do jeho autorských práv (například dodavatel neoprávněně požil cizí fotografii)
 • 👉 co nastane, pokud vyvíjené řešení (třeba aplikace) bude extrémně úspěšné, a dodavatel bude chtít dodatečnou odměnu
 • 👉 pokud je vytváření díla dlouhodobé, jaké jsou reálné milníky spolupráce (agilní
 • vývoj)
 • 👉 jaké Free and Open Source Software (tzv. FOSS) mohou být využity a jaké chcete zakázat (třeba protože je podmínkou jejich bezplatného užití zaslání zdrojového kódu)
 • 👉 zda mohou být využity díla s bezplatnou creative commons licencí, popřípadě jak (některé mohou obsahovat dodatečné podmínky)

Na co si dát pozor se SEO a PPC specialisty?

Při nastavování PPC reklamy příliš kreativních textů nevzniká, ale i přesto musíme u duševního vlastnictví zůstat. Název e-shopu, jeho doména, logo, výrobky, ale i slogan totiž mohou být chráněny ochrannou známkou. A kdo má ochrannou známku zaregistrovanou, ten má slušně nabito ostrými proti všem, kteří ji neoprávněně užívají. A to i v PPC reklamě. 

Pojďme si uvést příklad. 

Jméno e-shopu konkurence zvolíte jako klíčové slovo, abyste byli vidět. Aby toho nebylo málo,  zobrazíte reklamu na svůj produkt po vyhledání jména konkurenta s nadpisem “Hledali jste (dosaďte si konkurenta)? My to umíme líp a levněji!”

Zní to možná lákavě, ale pokud by toto udělal jiný vám, asi se budete chtít bránit. Kromě zásahů do práv duševního vlastnictví se váš specialista může dopustit i nekalé soutěže. A koho pak bude dotčený subjekt žalovat? Vás. Ne vašeho specialistu. Na co si dát tedy pozor? Na nastavení odpovědnosti za škodu. ✅

Tentokrát se nám role obrací, protože váš PPC nebo SEO specialista je odpovědný za nedbalostí způsobenou škodu podle zákoníku práce, tedy pouze nejvýše do 4,5 násobku jeho průměrné mzdy.

Pokud vám tedy externí dodavatel bude chtít vnutit limitaci odpovědnosti, myslete na to, že případnou škodu mohou tvořit i náklady na několikaletý soudní spor.💰

Nenechte zbytečně krachnout svoje plány

Nenechte zbytečně krachnout svoje plány na dům na Seychelách jen kvůli tomu, že jste špatně nastavili svoje smlouvy a investor vám výsledky due dilligence omlátí o hlavu. Prevence není příliš vzrušující obor, ale hladký průběh prodeje vašeho e-shopu může přinést mnohem větší uspokojení, pokud bude správně ochráněno jeho duševní vlastnictví.

Článek zpracovala partnerská advokátní kancelář Legitas advokátní kancelář s.r.o.

http://www.legitas.cz