Digi HR summit – trošku jiný pohled na HR

Digi HR summit – trošku jiný pohled na HR

Digi HR summit (1)

V pátek 30.3. 2019 proběhl Digi HR summit v rámci Czech Online Expo, na kterém vystoupili Tomáš Čupr s Tomášem Havrylukem, Jirka Fabián, Petra Stupková, Tomáš Zetek a Magdalena Divišová, která také provázela celým summitem.

Petra Stupková – Legitas

Dopoledne zaměřené na HR v e-commerce a online zahájila Petra Stupková z právnické kanceláře Legitas, mluvila o nástrahách Švarcsystému a freelancerech, o tom kdy a komu můžete dát výpověď a jak je to s odstupným. Petra dala dohromady checklist pro všechny e-shopery zaměstnávající lidi, stáhněte si jej v přehledné tabulce zde: Check-list pro e-shopaře – kontroly státní správy.


Petra shrnula nejdůležitější informace pro všechny, kteří pracují s freelancery a základní pravidla týkající se například sledování zaměstnanců.  

Co by měl udělat freelancer: mít živnostenský list na činnost, kterou vykonává, založit jednočlenné s.r.o., mít smlouvu o spolupráci, vlastní počítač a telefon.

Jak lze legálně sledovat efektivitu zaměstnanců: zaměstnavatel musí zaměstnance o otevřeném sledování vždy informovat, musí mít na sledování oprávněný zájem (např. na ochraně majetku nebo obchodního tajemství), nesmí požadovat informace, které s prací nesouvisí. Zaměstnavatel může sledovat množství a velikost odeslané a přijaté pošty, sledovat výpis hovorů, a aktivitu na webu.

Magdalena Divišová – Online People

Výsledky průzkumu mezd v e-commerce a online za rok 2018 prezentovala Magda Divišová, více o výzkumu se dočtete v této zprávě, výsledky jsou volně ke stažení zde. (Jednotlivým sekcím výzkumu a výsledkům se budeme podrobně věnovat v následujících týdnech na blogu)


Magda o výzkumu, který probíhal na přelomu roku 2018 a 2019.

  • Průměrná mzda pracovníků v onlinu se meziročně zvýšila o 14 % na 49 400 Kč, což je téměř dvojnásobný růst oproti průměrné mzdě ČR, která vzrostla o 8 % na 31 500 Kč.
  • 48 % respondentů uvedlo zvýšení příjmu až o 20 %, zhruba každý třetí nedostal přidáno vůbec.
  • Žen měly v roce 2018 v průměru o 38 % nižší mzdu než muži.
  • V roce 2018 byla průměrná mzda v Čechách o 14 % nižší než v Praze, na Moravě to bylo o 23 % méně.
  • 26 % zaměstnanců nemá možnost využívat home office, 43 % těch, kteří možnost mají, využívají home office až 5 dní v měsíci.

Pro více dat si prohlédněte infografiku.

Jiří Fabián – TopMonks

Jirka Fabián z TopMonks inspiroval návštěvníky svou úvahou nad tím, co dělá dobrého zaměstnavatele, a co přiláká a hlavně udrží dobré zaměstnance. Nejde jen o to dát jim fotbálek a pivo, musíte jim dát důvěru a jejich práce musí dávat smysl. To jsou často znaky svobodných firem, o kterých Jirka psal na našem blogu.


Jirkova inspirativní přednáška zaujala a pobavila všechny posluchače.

Panelová diskuze – Tomáš Čupr & Tomáš Havryluk

V panelové diskuzi probírali Tomáš Čupr z Rohlíku a Tomáš Havryluk z Alzy vedení lidí ve velkých společnostech. Přesto, že mají oba jiný pohled na věc a v některých aspektech se jejich styly vedení liší, mají oba úspěšné byznysy. Kde na jedné straně panují pevná pravidla, je na druhé straně určitá svoboda a volnost. V Rohlíku například nezapisují docházku, 95 % lidí je podle Tomáše Č. poctivých a pravidla by je zbytečně omezovala a otravovala, radši bude mít happy lidi bez docházky. 

Tomáš Zetek – Mentální fitko

Digi HR summit uzavřel Tomáš Zetek, který mluvil o psychologii leadershipu, zejména o strachu ze selhání, účastníci si odnesli hodně informací k zamyšlení.

  • Strach sám o sobě není ještě problém, to je až jeho neuvědomění a krytí kompenzačními reakcemi. Strach překrýváme agresí, výkonem, rychlostí, navíc neumíme říkat ne a bojíme se konfliktů.
  • Je třeba porozumět svým sebeklamům, které se projevují ve stresových a emočních situacích. Jde o nevědomý mechanismus, který nás chrání před nepříjemnými pocity strachu ze selhání či odmítnutí.
  • Rozlišení iluzí a reality: uvědomění si, že jde o automatický mechanismus a zamyslet se nad tím, proč to doopravdy děláme, co si od toho slibujeme – musíme být k sobě velmi upřímní, budeme pak více odolní a vytrvalí. Není to jednoduché, ale mezi akcí a reakcí je prostor pro vědomou volbu, můžete si svobodně zvolit vaši reakci.