43 500 Kč je průměrný plat v českém internetovém marketingu. Jaký je ten váš?

43 500 Kč je průměrný plat v českém internetovém marketingu. Jaký je ten váš?

infografika-01

Průměrný plat pracovníka v online marketingu a e-commerce vychází o 14,5 tisíce více než je běžný celorepublikový průměr podle dat dle ČSÚ za stejné období, v reálných číslech je to 43 500 Kč, oproti 29 000 Kč. Z pozic specialistů si na platovém žebříčku stojí lépe ti, kteří se zabývají analytikou a vývojem produktů (UX), u těch seniorních z nich se platy pohybují průměrně přes 65 000 Kč. Stabilně vysoké procento růstu internetového obchodování (e-commerce) nahrává i trvalému růstu platů – 70 % zaměstnanců očekává jeho významný nárůst v příštím roce. Výzkum jsme realizovali v létě 2017. Pokud máte k výzkumu jakékoli dotazy, kontaktujte nás na ahoj@onlinepeople.cz nebo přes komentáře pod článkem.

V porovnání s rokem 2015 nás nejvíce překvapil raketový nárůst platů analytiků, kteří si polepšili o 41 % a jejich průměrné platy jsou již téměř srovnatelné s platy vývojářů.

Článek o výzkumu z roku 2015 najdete zde.

 

63 % pracovníků v online si meziročně polepšilo

Celkově mzdy vykázaly významný nárůst – 63 % dotázaných uvedlo, že se jim znatelně zvedla mzda od posledního sledovaného období. Zbylých 37 % neuvádí žádný nárůst oproti roku 2016. Dvě třetiny dotázaných (70 %) pak předpokládají i další zvyšování příjmu v následujícím roce, zejména u těch, kterým se plat zvyšoval už letos. Procento se mírně liší u e‑shopů a agentur – v agenturách zvýšení platu čeká 76 % zaměstnanců, ale mezi lidmi v e-shopech je to jen 63 %.

Roste mzda s praxí u všech pozic stejně?

U většiny specializací je růst mezd lineárně rovnoměrný, nicméně u technických pozic jako je analytik nebo SEO specialista jsou platy v kategoriích 0-2 roky a 2-5 let prakticky srovnatelné, ale po překonání pětileté praxe se průměrné mzdy až zdvojnásobí. Zajímavé je i to, že ve skupině SEO specialistů s praxí do dvou let je vyšší zastoupení specialistů z Prahy než v ostatních skupinách, patrně proto průměr platů juniorních specialistů přesáhl jejich zkušenější kolegy z regionů.

„U vývojářů a UX specialistů zobrazujeme průměr platů poměrně široké kategorie s řadou extrémů. Platy UX specialistů s nejdelší sledovanou praxí často přesahují 100 000 Kč. V kategorii vývojářů nalezneme obdobné extrémy v horní platové kategorii, na druhou stranu se vyskytují i vývojáři s pětiletou praxí a překvapivě nízkými platovými požadavky – kolem 30 000 Kč. Výše platů koreluje s délkou praxe a je tedy na firmách, zda dají přednost juniorům, které si vychovají, nebo seniorním specialistům, jejichž adaptační proces je podstatně kratší. V tomto ohledu neexistuje jednoznačný trend, zaměstnavatelé se vždy rozhodují individuálně dle stavu řešených projektů nebo interních kapacit.“, názor Online People.

 

V rozdělení po regionech nás nepřekvapilo, že nejvyšší průměrný plat berou specialisté v Praze. Konkrétně 48 100 Kč, ve zbytku Čech je to pak 38 800 Kč a na Moravě 32 700 Kč.

 

60 % specialistů na online nemá KPIs

Přestože označení “manažer” může být u názvu pozice zavádějící, lidé, kteří vedou tým, si standardně polepší minimálně o 25 % (tedy 40 600 Kč u koordinátorů), průměrný plat manažera je 68 013 Kč. Je na zaměstnavateli, zda toto zvýšení dá automaticky do fixního platu nebo budou pracovat s motivační složkou platu za dosažení jasně stanovených cílů (KPIs). Tato motivace je ale obvyklá pouze u 40 % pracovníků. Rovných 60 % respondentů nemá od zaměstnavatelů stanovená KPIs. Největší skupinou, kde tento set chybí, jsou specialisté, kteří mají na starosti online i offline marketing najednou. Dokonce 56 % z dotázaných specialistů na PPC nemá stanovená KPIs. I v sociálních sítích je pouze 37 % specialistů motivováno stanovenými KPIs.

„Fakt, že podstatná část zaměstnanců nemá nastavena výkonová kritéria, dává firmám příležitost účinně motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu s přímým efektem na výsledek realizovaných projektů. Výkonové ukazatele je možné nastavit v rámci interní platové politiky a strategie rozvoje týmu. V krajním případě je také firmy využívají v krizové situaci, kdy zaměstnanec zvažuje změnu zaměstnání. Dobře měřitelné prostředí online marketingu ke stanovování jasných výkonových ukazatelů přímo vybízí.“, názor Online People.

 

„Zaměstnanci, kteří dostanou na starost tým, mohou obvykle počítat s 25-144% nárůstem platu. Z pohledu zaměstnavatelů pozorujeme maximální tlak na zvyšování platu manažerů v rámci výkonové motivace spíše než fixní části platu. Nárůst fixní složky se pohybuje v nižších desítkách procent, bez ohledu na to, zda se jedná o projektového manažera či klasicky týmového.“, názor Online People.

Jste mezi 2/3 zaměstnavatelů, kteří investují pravidelně do svých zaměstnanců?

E-commerce jako jeden z nejrychleji se rozvíjejících segmentů vyžaduje neustálé vzdělávání v oboru. 99 % všech dotázaných zaměstnanců se nějakým způsobem vzdělává, ať už uvnitř firmy nebo soukromě. 76 % zaměstnavatelů pro svůj tým pravidelně připravuje interní odborná školení. Neméně zajímavý je fakt, že 58 % zaměstnanců se vzdělává po vlastní linii a investuje i vlastní prostředky.

„Neustálým interním vzděláváním zvyšují agentury kvalitu poskytovaných služeb a významně tím také podporují své náborové aktivity. Zejména, jsou-li schopny tyto vzdělávací aktivity jasně vyčíslit a částku, kterou na vzdělání každého jednoho člena týmu věnují, komunikovat během náborové kampaně. Kontinuální vzdělávání je v oboru online a e‑commerce klíčovým faktorem úspěchu.“, názor Online People.

Budou vám zaměstnanci odcházet?

Když hledáte nového partnera do byznysu, jdete si pro něj do agentury

Agentury jsou potenciální líhní nových internetových podnikatelů, protože 44 % agenturních zaměstnanců zvažuje odchod na volnou rohu, resp. start jiného soukromého byznysu.
26 % zaměstnanců není spokojeno se současnou pozicí a celých 39 % všech dotázaných zaměstnanců zvažuje odchod na volnou nohu, aby mohlo nabídnout své služby více subjektům.

55 % vašich zaměstnanců už teď pracuje ještě pro někoho jiného

Už teď má více než polovina z nich (55 %) práci, kterou vykonává „bokem“. Nejčastěji se jedná o PPC specialisty a copywritery, kteří pracují pro menší e-shopy. Ty vlastní nejčastěji někdo z jejich okolí. Téměř dvě třetiny (68 %) jsou opakovaně oslovovány personálními agenturami, z toho dokonce celá třetina (29 %) několikrát do měsíce a 3 % dokonce několikrát týdně.

Děkujeme online marketingové agentuře Acomware za pomoc s distribucí dotazníku.