2/2 Check-list pro eshopaře: Nejčastější kontroly ze strany státu

2/2 Check-list pro eshopaře: Nejčastější kontroly ze strany státu

petra2

Petra Stupková je advokátka zaměřující se na právní poradenství v oblasti e-commerce, ochrany osobních údajů, práva v IT a ochraně duševního vlastnictví. Pracovala s řadou e-shopů a online marketérů, vyzná se v i v GDPR v oblasti personalistiky. Je jedním z garantů OnlinePeople.

Petra vystoupí 29.3. v rámci Digi HR Summitu na Czech On-line Expo 2019, kde bude mluvit o tom, jak zaměstnávat bez průšvihu. I ten nejvíc sexy start-up by neměl zapomínat na HR papíry. Víte, na které se zaměřit, ať si zbytečně nevysloužíte pozornost úřadů? Jak se bezbolestně rozloučit s někým, kdo vám v týmu nesedí? Řeč dojde i na GDPR v personalistice, kde je na místě střízlivá revize po loňské hysterii.

Petra ve spolupráci s kolegyní Pavlou Vybíralovou dala exkluzivně pro Online People dohromady check-list pro eshopaře jako malou ochutnávku toho, na co se můžete těšit na Expu.

  1. dílčtěte zde (Česká obchodní inspekce, Úřad na ochranu osobních údajů, Státní úřad inspekce práce)
  2. díl – právě čtete (Živnostenský úřad, Daňová kontrola a ČSSZ, OSA, Intergram, OAZA)
  3. Stáhnout check-list pro e-shopaře (kontroly státní správy)

Check-list pro eshopaře: Nejčastější kontroly ze strany státu

Podnikáte na internetu, tvrdě pracujete. Ve dne v noci myslíte na svůj projekt, který je den za dnem lepší. Obchodní podmínky jste obšlehli od velikánského e-shopu, ale ti to přece musí mít správně, no ne? GDPR pominulo a nestalo se vůbec nic. Skoro všichni pro vás pracují na IČO. Freelanceři, kteří jsou free hlavně u vás v kanceláři. Smlouvy pochází z prima zdrojů na internetu. Připadá vám to povědomé? Možná vás tedy budou zajímat nejčastější možnosti kontroly ze strany úřadů a základní vodítka, jak se na ně připravit.

Živnostenský úřad

Živnostenský úřad se specializuje zejména na kontrolu dodržování povinností z živnostenského zákona. Kontrolu většinou ohlašuje s předstihem a může dojít i na kontrolu běžnou, tedy bez podnětu někoho z okolí. Úředníci se budou pravděpodobně zajímat, kde se nachází vaše provozovna, pokud existuje. Pokud ano, pak je potřeba, aby byla řádně ohlášena a označena.

Následně může úředníky zajímat také web, zda je podnikatel správně označen. Zaměří se také na vykonávané činnosti, zda odpovídají tomu, co je psáno v živnostenském oprávnění. Co k tomu bude úřad potřebovat závisí na typu podnikání. Obecně řečeno se bude jednat o faktury a smlouvy se zákazníky.

Pro představu, živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 1 provedl v roce 2018 celkem 801 kontrol, z toho 134 kontrol bylo na podnět. Nejčastěji zjištěná porušení byla neoznačená provozovna/neuvedení provozovny a neoznačení sídla (neprokázání právního důvodu užívat sídlo). Uloženo bylo 274 pokut v celkové výši 1.201.500,- Kč.

Daňová kontrola a ČSSZ

Platíte DPH? Vězte, že mobil, který jste koupili tzv. na firmu a vaše sestra jej má bez DPH není tak docela bez problému. Mezi hlavní a nejčastější zjištění kontrol v roce 2017 patřilo právě neoprávněné uplatnění nároku na odpočet z fiktivního plnění a neprokázání použití tohoto plnění pro účely vašeho podnikání. Nejvíce kontrol (skoro 50%) se týká právě DPH. Víte, kolik státní správa průměrně doměří DPH? Je to částka ve výši 830.000,- Kč, která připadne průměrně na jednu kontrolu. Počet kontrol se ale meziročně snižuje, protože finanční správa se snaží zaměřit na velké daňové podvody a odhalovaní trestné činnosti. To je trend, který by mohl být běžnému podnikateli spíše ku prospěchu.

ČSSZ uvádí, že ve výběru pojistného (nemocenské a důchodové) je úspěšná ve více jak 99 % procentech případů. Kontroly přitom provádí v drtivé většině případů plánovaně a není třeba ani podnět někoho zvenčí. ČSSZ provedla více jak 400 kontrol denně. Kontroly zjistily jak nedoplatky na pojistném, tak bylo rozhodnuto o vracení přeplatků. Takže nezbývá než mít dobrou účetní a doufat, že povinné odvody byly uhrazeny ve správné výši. Pokud už na kontrolu přijde, vyplatí se spolupracovat, protože průměrná výše pokuty pro nesoučinnost tvořila v roce 2017 částku ve výši 5.431,- Kč. Nezbytné je náležité vedení evidenčních listů důchodového pojištění a správné stanovení vyměřovacího základu k odvodu nemocenského pojištění.

OSA, Intergram, OAZA

Zjednodušeně řečeno se jedná o organizace, které zastupují určitou skupinu umělců. Kontroloři z OSA si na vás mohou počíhat, pokud máte provozovnu či kamennou prodejnu a nákupy zpříjemňujete zákazníkům reprodukovanou hudbou. OSA či Intergram bude zkoumat, zda máte uzavřenou smlouvu a odvádíte příslušné poplatky svazu autorů. Záleží, jakým vybavením je vaše provozovna vybavena. Výše poplatků se liší podle toho, zda máte jen malé rádio nebo televizi a k tomu 10 reproduktorů. Shrnuto, pouštět zákazníkům Helenku Vondráčkovou není jen otázka vkusu, ale také peněz.

Podnikat v nepropustné džungli zákonů není snadné. Jakkoli je váš produkt bezvadný, váš úspěch může zabrzdit formální chyba. Na papíry a kličkování mezi úřady je dobré mít za zády advokáta, kterému věříte.

Přečíst první díl.