Průzkum v roce 2020

Rok 2020 zaal v e-commerce z pohledu HR slibn: mzdy vyrostly mezironě o 11 %, prmrná mzda se v online pohybovala o více než 60 % nad celorepublikovm prmrem, a kdo chtl zmnit práci, mohl si zpravidla vybírat. Poptávka po online specialistech, a zejména tch hard skillovch, už nkolik let vysoce pevyovala nabídku. To v posledních letech vedlo k vraznm nárstm mezd, ale také k vtí i nabídky benefitů a vhod pro pracující v digitálu. Zdálo se, e vekeré trumfy drí v rukou zamstnanci. Covid - 19, který udeil na jae 2020, ale zásadně zamíchal kartami.